ADVANCESEARCH

ชีวิตติดเค็มไปไหม

13.03.2566
628
Share

‘โซเดียม’ สารอันตรายต่อสุขภาพ พบเจอได้ในอาหารเกือบทุกประเภท เช่น เกลือ อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป อาหารหมักดอง เป็นต้น ปัจจุบันคนไทยหลายล้านคน ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเค็มซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องและกลุ่มที่เห็นได้ชัดมากที่สุดคือ ‘เยาวชน’ ซึ่งเริ่มเป็นโรคไตกันมากขึ้นตั้งแต่อายุไม่มาก อีกทั้งเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากพฤติกรรมการกินเค็มนี้เอง หากไม่รีบปรับพฤติกรรม ‘การกินเค็ม’ นี้ จะนำไปสู่พฤติกรรม ‘การติดเค็ม’ ได้ในอนาคต

Selected For You

Related

Most View

Recommend