ADVANCESEARCH

รู้เท่าทันสื่อ ทักษะใหม่กระชับพื้นที่ปลอดภัยออนไลน์

09.03.2564
220
Share

การเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันเป็นโอกาสดีในการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ แต่หากเด็กๆ ใช้สื่อออนไลน์โดยไม่รู้จักไตร่ตรอง วิเคราะห์และป้องกันตนเอง สื่อออนไลน์ที่เหมือนเป็นดาบสองคมก็อาจยื่นภัยอันตรายมาให้บุตรหลานของเราได้ ศูนย์โคแพท (COPAT) มีรายงานว่า เด็กร้อยละ 95 รู้ดีว่าการใช้สื่อมีภัยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การเข้าถึงสื่อลามก ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดทางให้คนแปลกหน้าเข้าถึงตัวเด็กได้

 

จากการสำรวจ เด็กร้อยละ 75 เชื่อว่าตนเองสามารถจัดการปัญหาได้เมื่อเจอกับภัยหรือความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ แต่บางครั้งเด็กไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือทำให้ปัญหาหมดไปได้ด้วยตัวเอง ครูผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างปลอดภัย และสอนเด็กๆ ให้มีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ ไม่เป็นเหยื่อจากการใช้สื่อออนไลน์ในแบบผิดๆ เช่น กำหนดระยะเวลาในการเล่นและสอนการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นอินเทอร์เน็ตเพียงลำพังหรือแชทกับคนแปลกหน้า รวมถึงย้ำเตือนไม่ให้เด็กระบุข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์ เป็นต้น โดยครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดคู่มือ “โครงการครอบครัวสำคัญ: วัยรุ่นกับการใช้สื่อออนไลน์” ในการสอนบุตรหลานให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ ได้ที่นี่

 

 

ผลกระทบของการใช้สื่อออนไลน์ในวัยรุ่นโดยไม่รู้เท่าทันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต การถูกล่วงละเมิดทางเพศ เอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบหรือถูกคนแปลกหน้าฉ้อโกงได้ สสส. และภาคีจึงได้ให้การสนับสนุน “เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง” ที่มีบทบาทในการรณรงค์ จัดเสวนาหรือเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนไหวในการป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด บุหรี่ สุรา และเฝ้าระวังวัยรุ่นในการใช้สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการพนันในช่วงโควิด-19 เพราะการพนันออนไลน์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมหรือการกลั่นแกล้ง

 

อีกทั้งผลกระทบของการเสพติดสื่อออนไลน์และใช้อย่างไม่ถูกต้อง เราอาจกลายเป็นคนที่ทำร้ายผู้อื่นหรือถูกทำร้ายได้ ซึ่งพฤติกรรมนี้อาจเป็นตัวแปรในการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น สสส. และภาคีจึงได้สร้าง “แชทบอทส่งเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชนในโรงเรียน” ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการให้คำปรึกษาเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิต เช่น  แชทบอท “ไม่ขำ” ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนด้วยการให้คำแนะนำในกรณีต่างๆ แชทบอท “ใจดี” รุ่นพี่ที่รับฟังและให้คำปรึกษาน้องวัยเรียนเมื่อมีความไม่สบายใจ

 

ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สามารถเยี่ยมชม “นิทรรศการ New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม” เพื่อรับมือกับสื่อที่อยู่รอบตัวเราอย่างมากมาย ตลอดจนการนำสื่อเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสุขภาวะ ซึ่งจัดแสดงถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

 

Related

Most View

Recommend