ADVANCESEARCH

6วิธีพิชิตเครียดในที่ทำงาน

05.09.2562
18
Share
6วิธีพิชิตเครียดในที่ทำงาน

ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และทำให้รู้สึกว่าถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เมื่อบุคคลรับรู้ หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกาย และจิตใจเสียไป ทั้งนี้การทำงานก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความเครียดได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงแล้ว ยังมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจอีกด้วยไม่ว่าความเครียดนั้นจะมาจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ตัวเนื้องาน หรือแม้แต่จากตัวของคุณเอง แต่เมื่อความเครียดเกิดขึ้นมากเกินความพอดี มักส่งผลเสียมากมาย การเรียนรู้ที่จะรับมือกับ หรือการจัดการบริหารความเครียดจะช่วยให้เผชิญความเครียดได้อย่างเป็นสุข

Related

Most View

Recommend