ADVANCESEARCH

โครงการครอบครัวสำคัญทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

15.10.2563
754
Share
โครงการครอบครัวสำคัญทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

การดูแลครอบครัวการดูแลลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดการวิเคราะห์เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอร์การสูบบุหรี่การเสพยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและมีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์

Related

Most View

Recommend