ADVANCESEARCH

สื่อรณรงค์

20 รายการ
แสดงผล
checklistคุณโดนฝุ่นร้ายจู่โจมหรือยัง

checklistคุณโดนฝุ่นร้ายจู่โจมหรือยัง

27.07.2564
139

ปัญหามลพิษทางอากาศ อย่างเช่น การเกิดฝุ่น เป็นปัญหาเรื้อรังมานานในประเทศไทย ซึ่งฝุ่นนั้นมีขนาดเล็กมากเกินกว่าตาเราจะมองเห็นได้ ดังนั้นใช้ชีวิตเพื่อการหลบหลีกฝุ่นจึงเกิดขึ้นได้ยาก เมื่อเราไม่สามารถสังเกตได้ว่าตัวเรานั้นจะพบเจอฝุ่นในแต่ละวันนั้นมากน้อยเพียงใด สิ่งหนี่งที่สามารถทำได้ คือ ประเมินตนเองอย่างทันท่วงที เพราะสุขภาพของแต่ละคนนั้นทำให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ สสส. จึงได้รวบรวมและทำเป็น check list ในการประเมินตนเองว่า ตัวเรานั้นโดนฝุ่นร้ายเล่นงานในระดับใด ระดับปกติ จะไม่มีอาการใด ถ้าระดับเล็กน้อย จะเริ่มมีผื่นที่ผิวหนัง ระคายเคืองตาหรือแสบตา หากอยู่ในระดับปานกลาง จะมีอาการไอ มีเสมหะตลอดเวลา และมีอาการตาแดง และสุดท้าย คือ ระดับรุนแรง คือ มีอาการแน่นหน้าอก หอบ หายใจลำบากหรือหายใจเสียงดังวี้ด หรือตลอดจนรู้สุดเหนื่อยมากจนต้องนั่งพักหรือไม่สามารถทำงานได้

อ่านต่อ
ทำอย่างไรให้ไกลฝุ่น

ทำอย่างไรให้ไกลฝุ่น

27.07.2564
146

ปัญหาเรื่องฝุ่น เป็นปัญหาที่เราต่างได้รับผลกระทบกันมานาน ซึ่งฝุ่นนั้นจะส่งปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้ในระยะยาว ซึ่งต้นกำเนิดของปัญหาฝุ่นมีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาการเผาไหม้เชื้อเพลง ตลอดจนการเกิดไฟป่า อย่างไรก็ตาม เราต่างป้องกันตนเองออกจากปัญหาฝุ่นนี้ได้ ด้วยการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทีอยู่อาศัย เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่ได้รับ นอดจากนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสื่อที่เชื่อถือได้ หรือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมควบคุมมลพิษ ขณะเดียวกันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้ เช่น ไม่ควรออกนอกบ้านเมื่อระดับฝุ่นอยู่ในระดับอันตราย หรือหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านจะต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นด้วย งดสูบบุหรี่หรือเข้าใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือเลือกพักอาศัยในอาคารที่ปิดหน้าต่าง และมีระบบปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ

อ่านต่อ
วิธีรับมือฝุ่นเพราะเราเสี่ยงไม่เท่ากัน

วิธีรับมือฝุ่นเพราะเราเสี่ยงไม่เท่ากัน

27.07.2564
143

การรับมือและปกป้องตนเองจากปัญหาฝุ่นที่ได้ส่งผลต่อสุขภาพของเราทุกคนให้ได้นั้น สิ่งหนึ่ง คือ การเข้าใจก่อนว่า คนแต่ละคนนั้นสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล คนทำงานกลางแจ้ง เช่น พนักงานกวาดถนน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งหากทำงานกลางแจ้งนานๆ จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาว หญิงตั้งครรภ์ จะส่งผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ เพราะมลพิษที่มารดารับมาผ่านทางสายรก เด็กเล็ก ซึ่งมีอุปนิสัยที่ชอบเคลื่อนไหว ปอดกำลังพัฒนา และมีอัตราการหายใจที่เร็ว ทำให้เด็กเล็กเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะรับมลพิษได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ผู้สูงอายุ โดยปกติแล้วระบบหายใจจะเสื่อมไปตามวัย มีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆได้ง่าย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้มีโรคประจำตัว มลพิษทางอากาศอาจส่งผลให้มีอาการกำเริบของโรคขึ้นมาได้ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ อาจมีอาการเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

อ่านต่อ
เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาฝุ่นจากหลายๆประเทศ

เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาฝุ่นจากหลายๆประเทศ

27.07.2564
141

ปัญหาเรื่องฝุ่นเป็นปัญหาที่กระทบในหลายประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเทศนั้นได้มีวิธีการจัดการปัญหาฝุ่นจากหลายประเทศ สสส. จึงได้รวบรวมวิธีในการจัดการปัญหาฝุ่นในหลายประเทศ เพื่อสร้างการเรียนรู้วิธีการที่หลากหลายและสามารถนำมาปฏิบัติได้ สหราชอาณาจักร มีวิธีการจัดการตั้งแต่ปี 2546 มีมาตรการที่กำหนดให้ยานพาหนะปล่อยมลพิษจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน 1,150 ปอนด์ หรือ 46,919 บาทต่อวัน นอกจากนี้ยังมีมาตรการการเพิ่มรถโดยสารในปี 2560 และมีการสร้างเลนจักรยานบนทางด่วน เกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2562 มีการผลักดันมาตรการต่างๆ เช่น ลดผลกระทบอันเนื่องมาจากใช้ถ่านหิน และภายในปี 2593 จะลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ ประเทศจีน มีการยุบโรงงานขนาดเล็กที่ปล่อยมลพิษและกำจัดรถยนต์เก่าอย่างน้อย 20 ล้านคัน สำหรับประเทศเยอรมนี ในปี 2560 รัฐบาลประกาซให้ประชาชนขึ้นรถสาธารณะมากขึ้น ส่วนในปี 2558 หรือ 2 ปีก่อนหน้า ได้สร้างจุดชาร์จรถไฟฟ้ามากกว่า 400 จุด เพื่อเป็นการสนับสนุนรถพลังงานไฟฟ้า ประเทศไทย มีการผลิตแอพฯ Air4Thai วัดค่าฝุ่นละอองทั่วประเทศ และภายในปี 2564 ตั้งเป้าหมายให้บังคับใช้รถยนต์ใหม่ Euro5 และยังมีการกำหนดห้ามเผาช่วงฤดูไฟป่า

อ่านต่อ
3ปัจจัยการเกิดPM2.5ในภาคเหนือ

3ปัจจัยการเกิดPM2.5ในภาคเหนือ

27.07.2564
143

พื้นที่ที่เผชิญกับปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 มาตลอด คือ พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปัจจัยการเกิด PM2.5 นั้นสามารถแยกออกมาได้ทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ สภาพภูมิอากาศ เพราะภาคเหนือเป็นพื้นที่ราบที่มีภูเขาล้อมรอบ ทำให้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้เกิดการกักฝุ่นไว้ สภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่สภาพอากาศนิ่งและแห้ง ไม่มีลมพัด มีความกดอากาศสูง ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย การเผาในที่โล่ง ซึ่งการเผาเกิดขึ้นในหลายเหตุผล เชน การเผาวัชพืชเพื่อเตรียมการทำการเกษตร ซึ่งจะพบมากในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ทั้งนี้ จากสถิติพื้นที่เผาไหม้สะสมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปี 2563  พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบพื้นที่เผาไหม้มากที่สุด ลองลงมาคือ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ

อ่านต่อ
ต้นไม้ช่วยดักฝุ่นดูดสารพิษ

ต้นไม้ช่วยดักฝุ่นดูดสารพิษ

27.07.2564
145

อย่างที่ทราบกันดีว่า การปลูกต้นไม้นั้นให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งหนึ่งในประโยชน์ คือ การลดฝุ่น โดยเฉพาในเขตเมืองที่หลายคนอาจพบปัญหาว่าจะปลูกต้นไม้ได้อย่างไรในพื้นที่จำกัด ซึ่งการปลูกสวนแนวตั้ง จะเป็นหนึ่งในวิธีในการเพิ่มพื้นที่ภายในบ้านได้ และที่สำคัญคือ ควรเลือกต้นไม้ที่ใบเรียวเล็ก พื้นผิวใบหยาบหรือเหนียว ทำให้ฝุ่นเกาะได้ดี นอกจากนี้แนวทางวิธีการทำหลังคาสีเขียวก็เป็นที่นิยมเช่นกัน เพื่อใช้ในการลดพลังงานที่ใช้ในอาคารหรือบ้านได้ ซึ่งจะต้องเลือกต้นไม้ที่ทนแล้งได้ การสร้างพื้นที่สีเขียวนั้นจะสามารถดักฝุ่นได้ประมาณร้อยละ 15-20 หรือต้นไม้ใหญ่ในเมืองสามารถดักฝุ่น PM2.5 ได้ประมาณ 100 กรัมเลยทีเดียว

อ่านต่อ