ADVANCESEARCH

สื่อรณรงค์

20 รายการ
แสดงผล
ฝุ่นยิ่งเล็กยิ่งร้าย

ฝุ่นยิ่งเล็กยิ่งร้าย

23.07.2564
55

ทุกวันนี้ฝุ่นในอากาศนั้นมีขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ซึ่งในขนาดนี้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรรม สามารถตกถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ลอยในอากาศได้เป็นเวลานาน จัดได้เป็นมลพิษและจะเรียนฝุ่นขนาดเล็กนี้ว่า PM ซึ่งมาจาก Particulate Matters ซึ่งแบ่งออกเป็น PM10 โดยเป็นฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ PM2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งฝุ่นขนาดนี้จะสามารถเดินทางเข้าไปสู่ปอดผ่านระบบทางเดินหายใจได้โดยตรง

อ่านต่อ
แค่ไหนถึงเรียกว่าอันตราย

แค่ไหนถึงเรียกว่าอันตราย

23.07.2564
52

ฝุ่น PM2.5 มีทั้งที่เป็นอนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลว เป็นสิ่งที่ปนเปื้อนในอากาศ และยังมีสารเคมีนับร้อยชนิดรวมอยู่ในนั้น กล่าวคือ ฝุ่นที่จะเข้ามาในร่างกายเรามักจะพาสารเคมีต่างๆมาด้วย ผลกระทบต่อร่างกายเมื่อได้รับฝุ่นพิษนั้น จะมีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง แบบเฉียบพลันจะเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับฝุ่นที่มีความเข้มข้นสูงในเวลาสั้นๆ ซึ่งจะมีอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆ ไอ แน่นหน้าอก หอบหืด ขณะที่แบบเรื้อรัง คือ มีการสัมผัสกับฝุ่นพิษในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงในปริมาณน้อย แต่สัมผัสเป็นเวลานานซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาว อาจกล่าวสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรุนแรงของฝุ่นพิษ คือ ปริมาณที่ได้รับ ระยะเวลาที่ได้รับ ลักษณะกิจกรรมที่ทำ เช่น การวิ่ง และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับสัมผัส เช่น อายุ ความไวต่อการรับสัมผัส

อ่านต่อ
8วิธีทำบ้านให้ปลอดฝุ่น

8วิธีทำบ้านให้ปลอดฝุ่น

23.07.2564
44

มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องที่เราทุกคนต่างประสบพบเจอ ซึ่งหากมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับเข้มข้นจนไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ เราสามารถเตรียมพื้นที่ภายในบ้านหรืออาคารเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นได้ 8 วิธีที่ทำให้บ้านของเราปลอดฝุ่นำได้คือ 1. เลือกห้องที่ทางเข้าของฝุ่นน้อยที่สุด 2. ปิดประตูและหน้าต่างภายในบ้านให้มิดชิด 3. ปิดช่องรูที่อากาศภายนอกเข้ามาในห้องด้วยวัสดุปิดผนึก 4. ทำความสะอาดห้องเป็นประจำทุกวัน 5. เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศที่มีระบบกรองฝุ่น 6. กำแพงต้นไม่ช่วยดักฝุ่นก่อนเข้าบ้าน 7. ใช้ผ้าชุบน้ำแทนไม้กวาด และ 8. ควรเปิดหน้าต่างและประตูเพื่อระบายอากาศในช่วงที่มีฝุ่นน้อยและลดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านต่อ
อยู่อย่างไรไม่สร้างฝุ่น

อยู่อย่างไรไม่สร้างฝุ่น

23.07.2564
50

ปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย ดังนั้นหากจะลดต้นตอของปัญหาในส่วนนี้เพื่อให้เป็นการลดฝุ่น จึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วย การใช้ยานพาหนะแบบช่วยลดฝุ่น คือ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามกำหนดเวลา สำหรับเครื่องยนต์เบนซินให้ใช้น้ำมันที่ไร้สารตะกั่ว เครื่องยนต์ดีเซล ให้ใช้เป็นเกรดพรีเมี่ยม หรือน้ำมันกำมะถันต่ำ การเพาะปลูก ควรลดการเผาเศษพืช และเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากนี้ควรลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เลือกทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกต้นไม้ที่สามารถดักจับฝุ่นได้ อยู่บ้าน คือ อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดฝุ่นได้ การไม่สูบบุหรี่ ไม่เผาเศษวัสดุ ตลอดจนทำพฤติกรรมง่ายๆใกล้ตัว เช่น การเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้น

อ่านต่อ
ค่าฝุ่น PM2.5 5 ระดับ

ค่าฝุ่น PM2.5 5 ระดับ

23.07.2564
53

ปัจจุบันท่ามกลางปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในชั้นบรรยากาศนั้น ได้มีค่าเฝ้าระวังที่แสดงออกมาให้สาธารณชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีหน่วยเป็นไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ระดับที่ 1 สีฟ้า คือ มีค่าช่วง 0-25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คือ ระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ระดับที่ 2 สีเขียว คือ มีค่าช่วง 26-37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพเล้กน้อย แต่สามารถทำกิจกรรมกล้างแจ้งได้ตามปกติ ระดับที่ 3 สีส้ม คือ มีค่าช่วง 51-90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก จึงควรละระยะเวลาและจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งควรใส่หน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดับที่ 4 สีแดง มีค่ามากกว่า 91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างาก เลี่ยงทำกิจกรรมนอกบ้านและงดออกกำลังกายกลางแจ้ง แต่หากจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งควรใส่หน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

อ่านต่อ
หน้ากากเครื่องมือกันฝุ่น

หน้ากากเครื่องมือกันฝุ่น

23.07.2564
48

หากในวันที่มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพที่ค่อนข้างมาก เราจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือหนึ่งชิ้น หากเราจะต้องออกจากบ้านหรือจำเป็นที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง นั่นคือหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยสามารถกันฝุ่นละอองได้ถึง 3-5 ไมครอน โดยสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ 30-60% วิธีการใส่ที่ถูกต้อง คือ เริ่มจากการล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากโดยนำด้านสีเข้มออกข้างนอก และให้ขอบที่แถบลวดอยู่ด้านบน กดขดลวดให้แนบสันจมูก ดึงหน้ากากให้คลุมถึงคาง สำหรับหน้ากากอีกหนึ่งชนิดคือ หน้ากาก N-95 ก่อนใส่ให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง จากนั้นให้สอดมือให้สายรัดศีรษะอยู่หลังฝ่ามือ และดึงสายรัดศรีษะเส้นล่างไว้ใต้หู ส่วนเส้นบนไว้เหนือหู เมื่อใช้หน้ากากเสร็จแล้ว ควรถอดหน้ากากออก โดยขณะที่ถอดนั้นเลี่ยงที่สัมผัสใบหน้า นำใส่ถุงและไปทิ้งในขยะที่มีฝาปิด และล้างมือให้สะอาด

อ่านต่อ
5อันดับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น

5อันดับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น

23.07.2564
55

สถานการณ์ฝุ่นในประเทศที่ทุกคนเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศด้วยเช่นกัน โดยในรายงานประมาณผลกระทบทางมลพิษทางอากาศทั้งในประเทศไทยและ 5 เมืองใหญ่ของโลก เดลี ประเทศอินเดีย มีประชากรทั้งหมดราว 3 หมื่นล้านคน มีอัตราการเสียชีวิต 54,000 คน มีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจราว 2แสนล้านบาท เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก มีประชากรทั้งหมดราว 22 ล้านคน มีอัตราการเสียชีวิต 15,000 คน และมีมูลค่าความเสียหายมราว 2 แสนล้านบาทเช่นกัน เซาโปโล ประเทศบราซิล มีประชากรทั้งหมดราว 22 ล้านคน มีอัตราการเสียชีวิต 15,000 คน เช่นเดียวกับประเทศเม็กซิโก มีมูลค่าความเสียหายราว 2 แสนล้านบาท เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีประชากรทั้งหมดราว 26 ล้านคน อัตราการเสียชีวิตราว 39,000 คน และมีมูลค่าความเสียหายมากถึง 5 แสนล้านบาท โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีประชากร 37 ล้านคน มีอัตราการเสียชีวิต 40,000 คน และมูลค่าความเสียหายมากถึง 1.2 ล้านล้านบาท ขณะที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พบว่ามีการเสียชีวิตจากปัญหาฝุ่นมากึง 10,000 คน และหากนำมูลค่าความเสียหายของทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรสาคร ขอนแก่น และระยอง พบว่า มีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจราว 149,367,000,000 บาท

อ่านต่อ
สถานการณ์ฝุ่นในประเทศไทย

สถานการณ์ฝุ่นในประเทศไทย

23.07.2564
54

สถานการณ์ฝุ่นในประเทศไทยเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาต้นกำเนิดของฝุ่นของแต่ละพื้นที่เพื่อทำการลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝุ่น และค่าปริมาณของฝุ่นจะได้กลับมาสู่ค่ามาตรฐาน ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของทุกคน ความแตกต่างในแต่ละพื้นที่นั้นสามารถแบ่งออกได้ตามภาค คือ ภาคเหนือ ปัจจัยคือ ไฟป่า การเผาในที่โล่ง ประกอบกับภูมิประเทศเหมือนแอ่งกระทะ ทำให้ค่าฝุ่นในภาคเหนือมักจะเกินค่ามาตรฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยมากจากการเผาในที่โล่งและการเผาของภาคการเกษตร เช่น การเผาอ้อยที่ขอนแก่น รวมถึงการเกิดไฟป่าในอุทยานแห่งชาติไกรทอง จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออก ปัจจัยจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่ามีปล่อยฝุ่นPM2.5 มากที่สุดในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภาคกลาง เกิดจากคมนาคมขนส่ง ภาคการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ภาคใต้ เกิดจากหมอกควันข้ามแดน โดยเฉพาะจากเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีการเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเก็บผลผลิต มีการเผาป่าเพื่อปรับพื้นที่

อ่านต่อ