ADVANCESEARCH

หกล้มเรื่องไม่คาดฝันแต่ป้องกันได้

09.09.2563
397
Share
หกล้มเรื่องไม่คาดฝันแต่ป้องกันได้

การหกล้มเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ถ้าเป็นการหกล้มในวัยเด็ก มักเกิดจากการที่เด็กวิ่งกระโดดโลดเต้นหรือมำกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ แต่ด้วยวัยนี้ยังมีการพัฒนาการสร้างกระดูดอยู่ แต่หากการหกล้มในผู้สูงอายุ กระดูกของผู้สูงอายุจะเริ่มเปราะบาง อาจนำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรงมาก ความสามารถในการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆก็ลดลง

ดังนั้นเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและความเสี่ยงของผู้สูงอายุ จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเขียนโดยสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจและการป้องกันในเรื่องนี้ ตลอดจนนำไปสู่การลดความเสี่ยงการล้มของผู้สูงอายุ

Related

Most View

Recommend