ADVANCESEARCH

ทำอย่างไรให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่น

09.01.2563
1,399
Share
ทำอย่างไรให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่น

               บ่อยครั้งที่ในครอบครัวมักมีปัญหาจนอาจสะสมจากปัญหาที่เล็กน้อยกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โต จนส่งผลให้ครอบครัวไม่อบอุ่น ซึ่งอาจเกิดมาจากความเครียดจากปัญหาต่างๆ การเรียนรู้กันน้อย ไม่แยกเรื่องงานและครอบครัวออกจากกัน นำความเครียดจากงานเข้ามาในบ้าน รวมถึงการเลี้ยงลูกแบบไม่ได้เข้าใจลูก ทำให้ลูกเกิดปมในใจ ไม่สามารถคุยกับพ่อแม่ได้อย่างสนิทใจและส่งผลให้เป็นเด็กมีปัญหา

               ดังนั้นครอบครัวที่อบอุ่นจะต้องยึดหลักพื้นฐาน เช่น มีการปรับตัวเข้าหากัน พร้อมแก้ไขให้ทุกๆฝ่ายอยู่ด้วยกันได้ หมั่นสื่อสารกันอยู่เสมอ ให้เกียรติกันทั้งถ้อยคำและการกระทำ อย่าใช้คำพูดที่ทำร้ายกัน ไม่หยาบคาย และต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็น ไม่ตัดสินกัน ให้อภัยกันและกันหากอีกฝ่ายทำผิด ถ้าหากมีลูกยิ่งต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันอย่างเท่าเทียมในกรณีมีลูกหลายคน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความรู้สึกอิจฉาพี่หรือน้อง ไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูก แต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้กับคู่ครองด้วย

Related

Most View

Recommend