ADVANCESEARCH

วิธีรับมือฝุ่นเพราะเราเสี่ยงไม่เท่ากัน

27.07.2564
58
Share
วิธีรับมือฝุ่นเพราะเราเสี่ยงไม่เท่ากัน

การรับมือและปกป้องตนเองจากปัญหาฝุ่นที่ได้ส่งผลต่อสุขภาพของเราทุกคนให้ได้นั้น สิ่งหนึ่ง คือ การเข้าใจก่อนว่า คนแต่ละคนนั้นสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล

  1. คนทำงานกลางแจ้ง เช่น พนักงานกวาดถนน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งหากทำงานกลางแจ้งนานๆ จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาว
  2. หญิงตั้งครรภ์ จะส่งผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ เพราะมลพิษที่มารดารับมาผ่านทางสายรก
  3. เด็กเล็ก ซึ่งมีอุปนิสัยที่ชอบเคลื่อนไหว ปอดกำลังพัฒนา และมีอัตราการหายใจที่เร็ว ทำให้เด็กเล็กเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะรับมลพิษได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
  4. ผู้สูงอายุ โดยปกติแล้วระบบหายใจจะเสื่อมไปตามวัย มีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆได้ง่าย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด
  5. ผู้มีโรคประจำตัว มลพิษทางอากาศอาจส่งผลให้มีอาการกำเริบของโรคขึ้นมาได้ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ อาจมีอาการเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

Related

Most View

Recommend