ADVANCESEARCH

ทำอย่างไรให้ไกลฝุ่น

27.07.2564
61
Share
ทำอย่างไรให้ไกลฝุ่น

ปัญหาเรื่องฝุ่น เป็นปัญหาที่เราต่างได้รับผลกระทบกันมานาน ซึ่งฝุ่นนั้นจะส่งปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้ในระยะยาว ซึ่งต้นกำเนิดของปัญหาฝุ่นมีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาการเผาไหม้เชื้อเพลง ตลอดจนการเกิดไฟป่า

อย่างไรก็ตาม เราต่างป้องกันตนเองออกจากปัญหาฝุ่นนี้ได้ ด้วยการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทีอยู่อาศัย เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่ได้รับ นอดจากนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสื่อที่เชื่อถือได้ หรือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมควบคุมมลพิษ

ขณะเดียวกันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้ เช่น ไม่ควรออกนอกบ้านเมื่อระดับฝุ่นอยู่ในระดับอันตราย หรือหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านจะต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นด้วย งดสูบบุหรี่หรือเข้าใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือเลือกพักอาศัยในอาคารที่ปิดหน้าต่าง และมีระบบปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ

Related

Most View

Recommend