ADVANCESEARCH

เคล็ดลับการคืนดีกันในครอบครัว

31.08.2563
353
Share
เคล็ดลับการคืนดีกันในครอบครัว

ครอบครัวย่อมมีสมาชิกที่อาศัยอยู่รวมกัน ใช้ชีวิตรวมกันภายใต้ชายคาเดียวกัน มีความสนุกและความสุขร่วมกัน แต่ขณะเดียวกันก็ย่อมมีเรื่องที่ให้ทะเลาะกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา

โดยเฉพาะหากครอบครัวต้องผ่านสถานการณ์ที่กดดันและตึงเครียด ยิ่งมีแนวโน้มที่จะคิดเห็นไม่ตรงกันและพาลให้ทะเลาะกันได้

ในเมื่อมีการทะเลาะกัน ก็ต้องย่อมเกิดการให้อภัยซึ่งกันและกัน คืนดีกัน ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวแก้ปัญหาต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บนพื้นฐานของเหตุผลมากกว่าอารมณ์

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเคล็ดลับการคืนดีกันในครอบครัว โดยสามารปรึกษาเพิ่มเติม โทร  1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related

Most View

Recommend