ADVANCESEARCH

วิธีชักชวนผู้สูงอายุย้ายหนีภัยน้ำท่วม

31.08.2563
552
Share
วิธีชักชวนผู้สูงอายุย้ายหนีภัยน้ำท่วม

ในช่วงหน้าฝน ทำให้ฝนติดต่อกันหลายวัน เกิดน้ำป่าหลากทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงหากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เหมือนครั้นปี 2554 แล้ว เราก็จะต้องเกิดการเตรียมตัวและเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อีก

ผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ หลายครั้งที่ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เข้าไปเพื่อมให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ แต่เกิดปัญหาคือ ผู้สูงอายุไม่ยอมย้ายออกจากบ้าน เหตุอาจเป็นเพราะห่วงบ้าน ห่วงข้าวของ ลูกหลาน หรือรู้สึกกังวลเมื่อต้องอยู่ที่สถานพักพิง

ดังนั้นจึงต้องรู้จักวิธีการชักชวนให้ผู้สูงอายุย้ายออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยอย่างได้ผลด้วย  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่แสดงความถึงความผูกพัน ความรัก อธิบายให้เห็นภาพ ไม่ควรขู่ให้เกิดความกลัว เป็นต้น

Related

Most View

Recommend