ADVANCESEARCH

เคล็ดลับสุขภาพดี สมวัย เด็ก

06.02.2563
1,332
Share
เคล็ดลับสุขภาพดี สมวัย เด็ก

               หลักของการมีสุขภาพดีสามารถแบ่งได้ 3 หลัก คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ โดยเฉพาะเด็ก ซึ่งต้องปลูกฝังให้เด็กๆมีการเรียนรู้เรื่องการกินอย่างเหมาะสม หมั่นออกกำลังกายและเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ตนเอง

               เรื่องของอาหารสำหรับเด็กแบ่งออกเป็น 3 วัย คือ 1.วันแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี เป็นวัยที่ร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความต้องการสารอาหารมากกว่าวัยอื่น โดยเฉพาะทารกที่ควรได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จนถึง 6 เดือน และหลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่ไปจนถึง 2 ปี ต่อมาสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นวัยที่มีการเคลื่อนไหวและการเล่นมากขึ้น ต้องการพลังงานวันละ 1,000-3,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน และควรได้รับอาหารหลักครบ 3 มื้อ และเด็กอายุ 6-12 ปี ซึ่งกิจกรรมหลักคือการเรียน จำเป็นต้องเน้นอาหารที่ให้พลังงาน โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จดจำ ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               เรื่องการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเพราะการเคลื่อนไหวของร่างกายจะช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและพัฒนาการทางสมอง การทำให้เด็กสนใจการออกกำลังกาย ต้องทำให้เด็กรู้สึกเหมือนกับการเล่นและเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก โดยควรให้เด็กมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลาง - หนัก อย่างน้อยวันละ 60 นาที รวม 5 วันต่อสัปดาห์

               การปลูกฝังให้ลูกเป็นคนที่มีอารมณ์ที่มั่นคง รับมือกับความเครียดได้ อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ ต้องได้รับการดูแลจากพ่อแม่ตั้งแต่แบเบาะ เด็กแต่ละช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี จะมีพฤติกรรมนิสัยที่แตกต่างกัน เช่น เด็กในวัย 2-3 ปี จะมีพฤติกรรมเลียนแบบ ต้องการทำทุกอย่างด้วยตนเอง มีจินตนาการมากขึ้น ส่วนเด็กในวัย 5-6 ปี มักจะเลือกสิ่งต่างๆได้ และเลือกคุยเฉพาะกับคนที่คุ้นเคย เริ่มรู้จักการแบ่งปัน สลับกับการเล่น เข้าใจว่าอะไรผิดถูก หรือเด็กวัย 7-12ปี ที่ส่วนมากใช้ชีวิตที่โรงเรียน มักได้รับอิทธิพลมาจากครูและเพื่อน เรียนรู้การทำกิจกรรมและกฎเกณฑ์ต่างๆ การได้รับการยอมรับจะมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและความเชื่อมันในตัวเอง

 

Related

Most View

Recommend