ADVANCESEARCH

เรื่องเล่าของคนอยากเลิก

18.09.2563
504
Share
เรื่องเล่าของคนอยากเลิก

หนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องราวของครอบครัวทั้งหมด 10 ครอบครัว จากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่ของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งมอบหมายให้มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครอบครัวปลอดบุหรี่ ใน 4 พื้นที่ คือ จังหวัดลำปาง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดตรัง และจังหวัดนนทบุรี

อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่า บุหรี่ยังส่งผลร้ายต่อร่างกายของคนสูบและคนในบ้าน คนในครอบครัว ดังนั้นบ้านจึงไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไป แต่เป็นโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยจากควันบุหรี่มือสองและมือสาม

สาเหตุข้างต้นเป็นสาเหตุหนึ่งของการขอเลิกบุหรี่จากครอบครัวที่จะนำมาเล่าในหนังสือเล่มนี้ เรื่องเล่าของคนอยากเลิก ซึ่งก็คือ เรื่องราวที่จะช่วยยืนยันว่า บางครั้งความรักและความสุขจะอยู่ต่อไปได้ถ้าเราตัดใจเลิกลาจากบางสิ่งบางอย่างและหนึ่งในนั้นคือบุหรี่

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเห็นความรัก ความพยายามที่จะเลิก และกำลังใจที่ผู้สูบต้องการจากครอบครัว รวมถึงเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้อ่านหรือครอบครัวที่ต้องการเลิกบุหรี่เช่นกัน

Related

Most View

Recommend