ADVANCESEARCH

'ขยะพลาสติก' กำลังกลับมา

ในช่วงวิกฤติโควิด-19 มีมาตรการ ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ ส่งผลให้ธุรกิจรับส่งอาหาร (Food Delivery) ถูกใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สถาบันสิ่งแวดล้อมในไทยประเมินว่าวิกฤติโควิด-19 ทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 15% จากเฉลี่ยวันละ 5,500 ตัน/วัน เป็น 6,300 ตัน/วัน ยังไม่นับรวมขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ที่คาดว่าจะมีราว 1.5-2 ล้านชิ้น/วัน นอกจากนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการนำเข้าขยะพลาสติกสูงถึง 906,521 ตัน ซึ่งจากผลการศึกษาของ TDRI พบ 57% ของการจัดการขยะถูกนำไปฝังกลบหรือถมกลางแจ้ง ทำให้เกิดปัญหามลพิษตามมา

รวมถึงไมโครพลาสติกที่มีงานวิจัยพบการปนเปื้อนในระบบนิเวศ มนุษย์จะกินและหายใจเอาไมโครพลาสติกเข้าไปในอวัยวะและเนื้อเยื่อ รวมถึงมีการดูดซึมในผักผลไม้ ทางภาครัฐจะมีโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกโดยตั้งเป้าจะนำพลาสติกรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด 100% ในปี 2570 แต่การดำเนินการจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้แยกขยะ ก่อนทิ้งลงถังเพื่อง่ายต่อการรีไซเคิล

ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ประเด็นจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 ได้ที่นี่